Aanbod

Graag geven we een beeld van het aanbod waarin CareQuest kan bemiddelen. We bieden een intensief begeleidingsaanbod aan jeugdigen binnen gezinnen, op voorschoolse educatie of binnen het onderwijs. Wij zijn werkzaam in de regio Utrecht en omstreken. Onze vacatures zijn indicatief, om een beeld te geven van hetgeen we bieden. Spreekt het je aan, voel je dan vrij om contact op te nemen!

Het schoolproject

Een kind brengt 5 dagen per week meer tijd door op school dan thuis. Het is dan ook belangrijk dat school een fijne plek is waar een kind kan leren. Leren van het onderwijs dat wordt gegeven, maar ook leren van sociale interacties en vaardigheden. Bij sommige kinderen gaat dit niet vanzelf. Het kan voor een school lastig zijn dit voldoende te begeleiden, door onvoldoende individuele begeleiding of omdat de begeleiding te specialistisch is. De inzet van een individueel begeleider kan dan helpend zijn, ter voorkoming van schooluitval of ter overbrugging naar meer passend onderwijs. De zzp’er begeleidt het kind in de klas en op vrije momenten gedurende de dag of dagdelen.

Het Nannyproject

Onze gespecialiseerde Nanny’s komen bij gezinnen thuis om daar te ondersteunen. Ze gaan naast de ouders staan en ondersteunen op pro actieve wijze, precies daar waar nodig is. Inzet van een specialistisch Nanny kan om diverse redenen:
  • Ouders zijn om welke reden dan ook tijdelijk niet beschikbaar en hebben onvoldoende netwerk dit zelf (volledig) op te vangen. Vaak is er sprake van (tijdelijke) overbelasting zoals trauma;
  • Het lukt onvoldoende om de opvoedsituatie veilig en stabiel te krijgen, waardoor het veilig opgroeien van het kind niet voldoende gegarandeerd kan worden.
De Nanny staat naast de ouder in de zorg voor de kinderen over en richt zich op een positieve ontwikkeling van een kind. Uiteraard kan het zijn dat er sprake is van gedragsproblematiek bij het kind waar een Nanny op in speelt. Een Nanny zal altijd bezig zijn met een gezonde ontwikkeling van het kind, passend bij de leeftijd en de mogelijkheden van het kind. Deze vorm van hulpverlening waarin de Nanny meedraait met het gezin, richt zich op het ontzorgen van het gezin maar ook op het vormgeven van basale opvoedvragen zoals een duidelijke dagstructuur, ritme en veiligheid voor het kind. De zorg wordt altijd geboden in combinatie met specialistische jeugdzorg. Het doel is dat er ruimte ontstaat bij het gezin om te kunnen profiteren van specialistische zorg zoals gezinsbehandeling of traumaverwerking.

Een andere optie is de Gespecialiseerd Nanny in te zetten als coaching. De Nanny gaat intensief in het gezin aan de slag samen met de ouders. Bijvoorbeeld wanneer ouders extra ondersteuning nodig hebben, extra handvatten hoe hun kind te begeleiden, bij LVB problematiek of bij tijdelijke overbelasting.

Groot voordeel van dit project is dat een kind thuis kan blijven en zich in de eigen omgeving kan ontwikkelen. Door inzet van een Nanny kan (tijdelijke) uithuisplaatsing voorkomen worden.

Vervanging

In geval van uitval van het vaste personeel kan het helpend zijn gebruik te maken van de inzet van een zzp’er. Denk aan uitval door langdurige ziekte of zwangerschap. CareQuest helpt bij het vinden van de juiste kandidaat en verzorgd het contractmanagement, voor klant én kandidaat. Vervanging is mogelijk bij opdrachten binnen de jeugdzorg én gehandicaptenzorg. Vraag ons naar de mogelijkheden.

Het Peuterproject

CareQuest staat voor gelijke kansen voor ieder kind. Daarom is het belangrijk om al op jonge leeftijd in te spelen op een adequate ontwikkeling. Gaat het niet lekker op de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf en maak je je zorgen of een kind wel een goede start kan maken op de basisschool dan denken wij graag met je mee. Onze coaches lopen gedurende de dag mee om op deze manier het kind te ondersteunen en observeren en samen met het team van pedagogisch medewerkers en ouders te kijken wat er nodig is. In sommige gevallen volstaat het om tips en tricks te geven en kunnen pedagogisch werkers daarna zelfstandig verder met een kind. In sommige gevallen is verwijzing naar specialistische opvang nodig, en soms is het helpend als we langdurig betrokken blijven. Voor ons is alles mogelijk.

Interesse als zzp'er voor een van deze vormen van hulp? We denken graag met je mee!