Aanbod

Graag geven we een beeld van het aanbod waarin CareQuest kan bemiddelen. Ben je zzp’er en heb je interesse in één van onderstaande opdrachten? Neem vooral contact op. We hebben zeer regelmatig aanvragen en maken dan gebruik van ons trouwe team van zzp'ers. Regelmatig breiden we ons team uit door toename in de vraag. We denken dan ook graag met je mee in eventuele mogelijkheden om via CareQuest aan het werk te gaan.

Het schoolproject

Een kind brengt 5 dagen per week meer tijd door op school dan thuis. Het is dan ook belangrijk dat school een fijne plek is waar een kind kan leren. Leren van het onderwijs dat wordt gegeven, maar ook leren van sociale interacties en vaardigheden. Bij sommige kinderen gaat dit niet vanzelf. Het kan voor een school lastig zijn dit voldoende te begeleiden, door onvoldoende individuele begeleiding of omdat de begeleiding te specialistisch is. De inzet van een individueel begeleider kan dan helpend zijn, ter voorkoming van schooluitval of ter overbrugging naar meer passend onderwijs. De zzp’er begeleidt het kind in de klas en op vrije momenten gedurende de dag of dagdelen.

Het Nannyproject

Onze gespecialiseerde Nanny’s komen bij gezinnen thuis om daar te ondersteunen. Ze gaan naast de ouders staan en ondersteunen op pro actieve wijze, precies daar waar nodig is. Inzet van een specialistisch Nanny kan om diverse redenen:
  • Ouders zijn om welke reden dan ook tijdelijk niet beschikbaar en hebben onvoldoende netwerk dit zelf (volledig) op te vangen. Vaak is er sprake van (tijdelijke) overbelasting zoals trauma;
  • Het lukt onvoldoende om de opvoedsituatie veilig en stabiel te krijgen, waardoor het veilig opgroeien van het kind niet voldoende gegarandeerd kan worden.
De Nanny staat naast de ouder in de zorg voor de kinderen over en richt zich op een positieve ontwikkeling van een kind. Uiteraard kan het zijn dat er sprake is van gedragsproblematiek bij het kind waar een Nanny op in speelt. Een Nanny zal altijd bezig zijn met een gezonde ontwikkeling van het kind, passend bij de leeftijd en de mogelijkheden van het kind. Deze vorm van hulpverlening waarin de Nanny meedraait met het gezin, richt zich op het ontzorgen van het gezin maar ook op het vormgeven van basale opvoedvragen zoals een duidelijke dagstructuur, ritme en veiligheid voor het kind. De zorg wordt altijd geboden in combinatie met specialistische jeugdzorg. Het doel is dat er ruimte ontstaat bij het gezin om te kunnen profiteren van specialistische zorg zoals gezinsbehandeling of traumaverwerking.

Een andere optie is de Gespecialiseerd Nanny in te zetten als coaching. De Nanny gaat intensief in het gezin aan de slag samen met de ouders. Bijvoorbeeld wanneer ouders extra ondersteuning nodig hebben, extra handvatten hoe hun kind te begeleiden, bij LVB problematiek of bij tijdelijke overbelasting.

Groot voordeel van dit project is dat een kind thuis kan blijven en zich in de eigen omgeving kan ontwikkelen. Door inzet van een Nanny kan (tijdelijke) uithuisplaatsing voorkomen worden.

Vervanging

In geval van uitval van het vaste personeel kan het helpend zijn gebruik te maken van de inzet van een zzp’er. Denk aan uitval door langdurige ziekte of zwangerschap. CareQuest helpt bij het vinden van de juiste kandidaat en verzorgd het contractmanagement, voor klant én kandidaat. Vervanging is mogelijk bij opdrachten binnen de jeugdzorg én gehandicaptenzorg. Vraag ons naar de mogelijkheden.

Ondersteuning bij acute zorgen

Wanneer het niet goed gaat met een kind/jongere, kan ervoor gekozen worden tijdelijk een begeleider naast het kind te zetten ter ondersteuning. Bijvoorbeeld om een patroon te doorbreken, om ouders/pleegouders/groep/school even meer lucht te geven of ter overbrugging naar een andere vorm van jeugdhulp. Deze inzet vraagt een snelle schakeling tussen hulpverlening en zzp’er. CareQuest bemiddelt en begeleidt dit proces. We maken in deze gevallen altijd gebruik van onze database van reeds door ons gescreende kandidaten, om zo snel te kunnen schakelen.

Interesse als zzp'er voor een van deze vormen van hulp? We denken graag met je mee!