Organisaties

De inzet van CareQuest voor uw organisatie

Heeft u als gemeente, zorginstelling of school in Midden Nederland behoefte aan tijdelijk een paar extra handen maar is het moeilijk een organisatie te vinden die écht begrijpt waar het over gaat? Dan bent u bij CareQuest aan het juiste adres. Door jarenlange ervaring in de Jeugdzorg begrijpt CareQuest met een paar zinnen wat de bedoeling is en waar u naar op zoek bent. Wij nemen de werving- en selectieprocedure uit handen en verzorgen bij een geschikte kandidaat de contractuele, administratieve en financiële afhandeling. Ons doel is het realiseren van de perfecte match, zodat alle partijen een optimale samenwerking met elkaar kunnen aangaan, ten gunste van het kind!

Rust en stabiliteit bieden voor een kind, zodat hij/zij zich positief kan ontwikkelen, staat bij CareQuest voorop. De zzp’ers die via CareQuest werken bieden dit in diverse situaties . We schetsen een aantal voorbeelden:

 • Een gespecialiseerde Nanny in gezinnen waar sprake is van een instabiele opvoedsituatie door kind problematiek en/of problematiek bij de ouder(s). De Nanny staat naast het kind en ontzorgt tegelijkertijd de ouder door te ondersteunen bij de opvoeding. De Nanny onderneemt activiteiten met het kind vanuit de thuissituatie, zodat er een zo gezond mogelijke gezinssituatie blijft bestaan. Deze vorm van begeleiding kan worden ingezet ter voorkoming van uithuisplaatsing en loopt parallel aan specialistische jeugdzorg of GGZ behandeling. Overnemen van zorg is altijd tijdelijk waarna met het gezin gekeken wordt hoe de basale opvoedstructuur verbetert kan worden en regie teruggegeven kan worden.
 • Een Specialistisch Nanny in een pleeggezin. Pleegkinderen hebben vaak al veel meegemaakt, waardoor opvang in het huis van pleegouders wenselijk is. Het voorkomt weer een nieuwe omgeving met de daarbij gepaarde onrust. Daarnaast vraagt een kind soms net meer expertise in de begeleiding waardoor reguliere opvang niet haalbaar is. Onze Specialistisch Nanny’s hebben ruime ervaring in het werken met kinderen met een extra zorgvraag.
 • Een zorgverlener die op school  1 op 1 een kind begeleidt. Ben je als school handelingsverlegen? Zijn er onvoldoende handen vrij om een kind wat extra zorg vraagt te ondersteunen? Vaak is er sprake van externaliserend gedrag, waardoor het een kind niet lukt om mee te gaan in de structuur van de klas. Een zorgverlener kan ingezet worden om het kind te begeleiden op vrije momenten of juist op momenten waarop aandacht wordt gevraagd. De begeleiding kan kortdurend zijn, bijvoorbeeld ter overbrugging naar meer passend onderwijs, of voor langere periode om schooluitval te voorkomen. Wij springen in bij casussen die een zeer intensieve begeleiding vragen, en werken met Jeugdzorgwerkers met ruime ervaring op het gebied van zorgen omtrent gedrag en daarmee zorgen omtrent het leren.
 • Een voorschooltraject in de vorm van individuele begeleiding op het kinderdagverblijf of de peuterspeelzaal.
 • De inzet van een zzp’er als vervanger bij bijvoorbeeld ziekte of verlof.
 • Iedere andere vraag waarbij u denkt dat de inzet van een zzp’er de oplossing kan zijn.. We denken graag mee!

Alle zzp’ers die door ons worden ingezet beschikken over de volgende papieren:

 • Een HBO opleiding in de richting van bijvoorbeeld jeugdzorg, speciaal onderwijs (afhankelijk van de vraag). Heel soms volstaat een MBO 4 diploma in combinatie met de juiste werkervaring voor bepaalde opdrachten;
 • Een VOG;
 • Een geldig identiteitsbewijs;
 • Inschrijving bij de KvK met de juiste SBI codes;
 • Een zakelijke  aansprakelijkheidsverzekering;
 • Een aanmelding bij de WTZA
 • Een EHBO diploma bij inzet van het Nannyproject.

We zijn altijd op zoek naar kandidaten met een ‘hands on’ mentaliteit, met een stevige persoonlijkheid en een duidelijke visie.

Wilt u meer informatie of overleg? Neem gerust contact met ons op.